Antwerpenaars kunnen vanaf volgend jaar paspoort en rijbewijs thuis of op het werk ontvangen

  
De stad Antwerpen wil haar loketwerking laten beantwoorden aan de hedendaagse wensen van de burger. Daarom onderzoekt de stad de mogelijkheid om loketproducten op een andere locatie dan een loket te laten bezorgen. Een dergelijke nieuwe service zou het gemak van de burgers aanzienlijk kunnen verhogen.

Op dit moment moeten Antwerpenaars voor een aantal producten twee keer de verplaatsing naar een van de tien stadsloketten maken: zowel voor de aanvraag als voor het afhalen van het document. Indien ze de mogelijkheid zouden krijgen om die documenten op een andere locatie van hun keuze te ontvangen, spaart hen dat een bezoek aan het stadsloket uit.
 
Het college besliste vandaag om te onderzoeken of er firma’s zijn die een dergelijke service kunnen leveren aan een aanvaardbare prijs. Bedoeling is dat men in een eerste fase die begin 2017 van start gaat, paspoorten (reispassen) en rijbewijzen kan laten leveren. Die dienstverlening kan later uitgebreid worden met andere identiteitsdocumenten (elektronische identiteitskaarten, kids-ID’s, elektronische vreemdelingenkaarten).

Veilige procedure

De stad Antwerpen houdt voor dit project rekening met de mogelijke risico’s. Daarom zal een gespecialiseerde externe partner de loketproducten bezorgen. Het wettelijk kader, de gevoeligheid en de complexiteit van het afleveren van waardevolle en strikt persoonlijke loketproducten staan daarbij steeds centraal. De stad zal bijzondere aandacht besteden aan de veiligheid, de betrouwbaarheid en een heldere communicatie. Zo zal de aanvrager bijvoorbeeld altijd moeten ondertekenen voor ontvangst van de documenten.

Bezorgingen binnen de Singel zullen in de mate van het mogelijke met een duurzaam vervoersmiddel gebeuren. 

Verdere uitbouw

In de komende jaren wil de stad Antwerpen de administratieve dienstverlening verder moderniseren en nog beter afstemmen op de noden van de Antwerpenaar. Het doel is om de levering van documenten aan huis nog uit te breiden. Dat met bijkomende loketproducten van zowel de stedelijke als de autonome bedrijven van de stad Antwerpen.Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook