Definitief ontwerp fietsostrade Fodderiestraat/Cockerillplaats klaar

  

Met de verbreding van het huidige fietspad in de spoorwegberm langs de Fodderiestraat tot aan de spoorovergang op de Cockerillplaats wordt er een belangrijke missing link op de fietsostrade F13 tussen Antwerpen en Boom weggewerkt. Het nieuwe brede en comfortabele fietspad zal aansluiten op de huidige fietstunnel onder het spoor, die een belangrijke verbinding is tussen de wijk Groen Zuid en de wijken achter de Harold Rosherstraat. Eind 2020 is deze fietsostrade klaar.

De huidige fietsostrade F13 tussen Antwerpen en Boom is al voor een groot deel gerealiseerd. Zo fiets je vandaag vlot, veilig en comfortabel over het Jef van Lindenfietspad naast het spoor tot aan het station van Hoboken. Vanaf de nieuwe fietstunnel aan Groen Zuid tot aan de Kapelstraat is het huidige fietspad echter te smal en in slechte staat om fietsen in beide richtingen op een comfortabele en veilige manier toe te laten. Dit fietspad zal verbreed worden zodat het gebruikt kan worden als fietsostrade. De nodige wegmarkeringen zullen kruisende en afslaande fietsers attenderen. Het district Hoboken bekijkt vandaag hoe het de verbinding tussen het Jef van Lindenfietspad en het nieuw stukje fietsostrade op een fietsvriendelijke manier kan inrichten.

Schepen voor mobiliteit Koen kennis: “Investeren in fietsinfrastructuur doen we niet alleen omdat dit nodig is, maar omdat we dat willen. Als we mensen op de fiets willen krijgen, dan moeten ze dat kunnen doen in de beste omstandigheden, veilig en comfortabel.”

Nieuwe inrichting voor de Fodderiestraat

De Fodderiestraat krijgt van aan de huidige fietstunnel een nieuw dubbelrichtingsfietspad van 4 meter breed op de plek van het oude fietspad. Ook voorbij de Fodderiestraat wordt het fietspad vernieuwd en verbreed naar 4 meter tot aan de spoorovergang op de Cockerillplaats.

Ter hoogte van de fietstunnel zorgen kleurmarkeringen voor een duidelijk onderscheid tussen fiets- en voetpad. Het fietspad wordt aangelegd in rood asfalt en het voetpad krijgt een gele kleur.

Vanop het nieuwe fietspad komt er een aansluiting naar de Hertoglei ter hoogte van de ingang van het kinderdagverblijf op Groen Zuid.

Met het fietspad krijgt de straat zelf ook een nieuwe inrichting. De haakse parkeerplaatsen worden vervangen door langsparkeren aan beide kanten van de straat met tussen de parkeerstroken nieuwe bomen. Door de straat te versmallen wordt er op een natuurlijke manier voor gezorgd dat automobilisten de zone 30 in de straat respecteren.

Volgende stappen

Na het verkrijgen van een omgevingsvergunning en het aanstellen van een aannemer, kunnen de werken aan de beide delen van het fietspad in het voorjaar van 2020 van start gaan. De heraanleg van de Fodderiestraat gebeurt in twee fases. In een eerste fase worden het fietspad en de nutsleidingen aangelegd. In een tweede fase worden de riolering en de rijbaan aangepakt.

Inzetten op de fiets

De stad Antwerpen moedigt bezoekers, bewoners en pendelaars aan om tijdens de grote wegenwerken in en rond de stad op een andere manier naar de stad te komen. Onder meer de fiets is hiervoor een alternatief. De stad zal daarom verder investeren op de grote fietsroutes, met het wegwerken van missing links.
meer over:

Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook