Stad en district investeren in opwaardering Driekoningenstraat - Statiestraat

   De winkelas Driekoningenstraat - Statiestraat krijgt de nodige middelen om terug het florerende winkelhart van Berchem te worden. De winkelstraat zal volledig heraangelegd worden. Vrijdag wordt het definitief ontwerp voorgelegd aan het college. Het districtscollege gaf eerder al positief advies. De heraanleg zal gefinancierd worden met middelen van de stad, het district Berchem en Europa. De werken starten in april 2009 en duren ongeveer twee jaar.

Florerende winkelstraat
De Driekoningenstraat –Statiestraat behoort tot één van de vier winkelkernen die de stad prioritair aanpakt. De volledige heraanleg maakt het mogelijk een grondige strategische visie uit te werken voor de Berchemse winkelstraat. Deze visie wordt uiteraard in samenspraak met de handelaarsvereniging uitgestippeld. Doel is om de troeven voor een gezonde winkelas uit te spelen. De ingrepen moeten het winkelgebeuren versterken. Het winkelgebeuren zal zich concentreren aan de twee uiteinden van de as.  Daartussen ligt het accent eerder op woonfunctie.  
De heraanleg biedt niet alleen opportuniteiten voor de uitbouw van de winkelstraat, naast de noodzakelijke werken van Eandis staat ook de verkeersveiligheid van de straat voorop.

Stop-principe
De opmaak van het ontwerp gebeurde volgens het STOP-principe. Dit wil zeggen dat de belangen van de stappers of voetgangers voorop staan, dan komen de trappers of fietsers vervolgens het openbaar vervoer en tot slot het privaat (auto)vervoer.  Dit principe moet de verkeersveiligheid versterken. 

Voetgangers op de eerste plaats
De Driekoningenstraat - Statiestraat moet terug de winkelstraat worden die ze was. Bezoekers moeten er veilig en comfortabel kunnen wandelen en winkelen, dat is trouwens één van de troeven bij florerende winkelgebieden. Daarom werd gekozen voor brede voetpaden. Er blijven evenwel voldoende parkeerplaatsen en laad- en loszones.

In de nieuwe straat zullen verschillende verkeersremmende maatregelen komen. Vier asverschuivingen en evenveel verkeersplateaus zullen ervoor zorgen dat automobilisten zich moeten houden aan de maximumsnelheid van 30 km per uur.

Veilig fietsen door de straat

Naast de voetgangers krijgen ook de fietsers een heel belangrijke plaats in de nieuwe straat.  Er komen meer dan 250 voorziene fietsparkeerplaatsen waaronder een groot aandeel aan het cultuurcentrum. De straatbreedte van 4,5 meter is ruim voldoende voor de fietsers. Ook voor diegenen die de straat in tegengestelde richting willen gebruiken.

Aandacht voor iedereen
In het ontwerp werd ook aandacht geschonken aan slechtzienden. In heel de straat zal een obstakelvrije zone lopen van 1,5 meter. Daarboven wordt een leesbare routing ontwikkeld voor slechtzienden en zullen publieke voorzieningen op een voor hun leesbare manier gemarkeerd worden. Aan alle oversteken zullen geleide tegels personen met een visuele handicap begeleiden naar de meest veilige plek om over te steken.
Ook rolstoelgebruikers zullen zich goed kunnen verplaatsen in de straat. Aan de kruispunten zal geen niveauverschil zijn, zodat zij hier gemakkelijk kunnen oversteken. Deze laatste maatregel is uiteraard ook voor anderen gemakkelijk, denk maar aan ouders met een kinderwagen, senioren met een looprek of klanten met een caddie.

Openbaar vervoer
Een ingrijpende maar noodzakelijke maatregel is de verandering van rijrichting: de Driekoningenstraat - Statiestraat wordt een éénrichtingstraat, van de Grotesteenweg naar het station van Berchem. Op deze manier zal het kruispunt van de Driekoningenstraat met de Grotesteenweg een ware inkom zijn voor de nieuwe winkelstraat.
In samenspraak met De Lijn werd een buscirculatieplan uitgewerkt, met het oog op een optimale bereikbaarheid van de straat. Zo zal om de 400 meter een bushalte voorzien worden in de straat.

Stedelijk wijkoverleg informeert, communiceert en vraagt uw mening

De stad en het district beseffen de impact van de heraanleg voor de bewoners handelaars en klanten. De stad zal via het stedelijk wijkoverleg intensief communiceren in de aanloop van en tijdens de werken.
Hoorzittingen
Op een eerste hoorzitting in november kregen alle aanwezigen de kans om hun ideeën en opmerkingen over de nieuwe straat te geven. Rekening houdend met deze opmerkingen werd een voorontwerp opgesteld. Tijdens een tweede hoorzitting werd dit voorontwerp voorgesteld en kon iedereen nog opmerkingen en suggesties geven. Bijkomend werden focusgroepen georganiseerd voor verschillende doelgroepen (winkeliers, bewonersgroepen, socioculturele verenigingen en partners uit het middenveld). De leerlingen van de lagere school Het Klavertjevier verzamelden in het kinderparlement reacties van alle klassen over de heraanleg.
Het stedelijk wijkoverleg besteedde ook speciale aandacht aan moeilijk bereikbare doelgroepen.
Al deze opmerkingen werden gebundeld en bezorgd aan het ontwerpbureau. Zij bekeken en onderzochten al deze opmerkingen en stelden op basis hiervan een definitief ontwerp op. 

Infovergadering 26 juni
Op 26 juni stellen de stad en het district het ontwerp voor aan de bewoners tijdens een infovergadering in zaal Rubens. Zij krijgen dan uitgebreid de kans om vragen te stellen.

Bijkomende  communicatie
In het najaar van 2008 krijgen de buurtbewoners opnieuw de kans om hun mening te geven deze keer over de wijkcirculatieplannen van Oud Berchem. Het invoeren van het éénrichtingsverkeer in de Driekoningenstraat - Statiestraat, heeft impact op de ganse buurt. Buurtbewoners kunnen advies geven over bepaalde routes.

Gedurende de hele periode van de werken kan men terecht op de website van het district Berchem (openbare werken < wegenwerken < Driekoningenstraat/Statiestraat). Hier wordt constant de laatste nieuwe informatie vermeld. Surf naar www.berchem.be en klik op openbare werken < wegenwerken < Driekoningenstraat/Statiestraat.

De winkeliers zullen hinder ondervinden van deze heraanleg. Duidelijke communicatie en informatiekanalen zijn belangrijk. Er werd een contactgroep samengesteld met sleutelfiguren uit de winkelstraat. Ook naar de klanten toe zal tijdig gecommuniceerd worden over omleidingen en de bereikbaarheid.

Vanaf september 2008 loopt er in de inkomhal van het districtshuis een tentoonstelling over het definitief ontwerp. Bij deze tentoonstelling hoort ook een maquette van het ontwerp zodat het de vooropgestelde nieuwe woon - winkelstraat al getoond kan worden. 

Alle Antwerpenaren zullen binnenkort meer kunnen vernemen over de heraanleg in een speciale editie van De(n) Antwerpenaar.  Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook