Onderhouds- en herstellingswerken Plantin-Moretuslei

   De Vlaamse overheid plant in de periode tussen 16 juni en 31 augustus 2008 onderhouds- en herstellingswerkzaamheden op de N184, meer bepaald in de zone Van Eycklei, Plantin en Moretuslei en Luitenant Lippenslaan. Deze zone zal onder andere voorzien worden van een nieuwe asfaltlaag. Om een kwaliteitsvolle heraanleg te kunnen realiseren, wordt er zo veel mogelijk op de volle breedte van de rijbaan gewerkt. Het verkeer wordt telkens omgeleid via de omliggende straten.

In de zone van de brug over de R1, dat wil zeggen vanaf het viaduct aan het einde van de Plantin en Moretuslei tot aan het kruispunt met de Van de Perrelei, worden ook de fietspaden vernieuwd en aanliggend verhoogd tot het niveau van de voetpaden.

Om de hinder tot een minimum te beperken worden de werkzaamheden tijdens de meest verkeersluwe periode van het jaar uitgevoerd. Ook tijdens het bouwverlof zal er gewerkt worden. Nacht- en weekendwerk zijn daarbij niet uitgesloten.

Om de hinder nog verder te beperken worden de werken in achtereenvolgende fases uitgevoerd. Dit houdt in dat de straat stuk voor stuk wordt afgesloten en dat één stuk volledig wordt afgewerkt in zijn volle breedte. Pas dan wordt aan een volgende fase begonnen. Voor meer gedetailleerde informatie over de achtervolgende fases van de werken, de gewijzigde verkeerssituaties en de omleidingen van het openbaar vervoer kunnen de burgers terecht op:
• de website www.antwerpen.be (>algemeen>verkeer en mobiliteit >werken Plantin en Moretuslei),
• het contactpunt van de Vlaamse overheid Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen,
tel. 03 224 68 11, wegen.antwerpen@vlaanderen.be


Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook