Terrassenbelasting simpeler vanaf 2012

   Het Antwerpse stadsbestuur voert enkele wijzigingen door aan de tarieven van de belasting voor de inname van de openbare weg. Zo wordt onder meer de belasting voor terrassen sterk vereenvoudigd en geactualiseerd.   

Sinds 1993 hanteert de stad 4 tarieven in functie van de straat waarin een horecazaak gelegen is:
  • horecazaken die jaarlijks 51 euro per m² voor hun terras betalen (De Keyserlei, Meir, Suikerrui, Grote Markt…).  
  • horecazaken die jaarlijks 37 euro per m² voor hun terras betalen (Gemeentestraat, Quellinstraat, Sint Paulusstraat 
  • horecazaken die jaarlijks 22 euro per m² voor hun terras betalen (Dageraadplaats, Kammenstraat, Hessenplein, Bist…)
  • horecazaken die jaarlijks 15 euro per m² voor hun terras betalen
Sinds 2001 zijn de straten en de tarieven niet meer aangepast.   Nochtans werden ondertussen heel wat straten en pleinen heraangelegd waardoor de huidige categorieën helemaal niet meer relevant zijn.

In overleg met de horecasector werd een eenvoudig en geactualiseerd voorstel uitgewerkt.  Er blijven slechts twee categorieën en tarieven over: zaken die gelegen zijn in één van de zes bovenlokale strategische horecakernen betalen voortaan 40 euro.  Al de andere zaken  betalen 20 euro.

De zes strategische horecakernen zijn het Eilandje, het historisch centrum, de buurt rond het Centraal station, de Theaterbuurt, het Zuid en Zurenborg.   

Met deze regeling blijven de globale inkomsten voor de stad gelijk, de huidige belastingen werden alleen herverdeeld. Dat betekent voor sommige individuele horeca-uitbaters een vermindering van taksen, voor anderen een beperkte verhoging.  Er wordt wel rekening gehouden met de bepalingen van het Vlaams lokaal pact. Om die reden zal de wijziging pas op 1 januari 2012 in werking treden.

De overige bepalingen van het belastingreglement dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd op 14 december 2009, blijven ongewijzigd.meer over:

Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook