Stad Antwerpen biedt mee de opleiding ‘Jongeren actief in de thuiszorg’ aan

  
De stad Antwerpen wil kortgeschoolde jongeren die moeilijk werk vinden op weg zetten naar een job. In de sector van de thuiszorg stijgt het aantal zorgbehoevenden en sociaal kwetsbare mensen die langer thuis blijven. Op deze twee tendenzen wil de stad Antwerpen inspelen. Samen met de provincie, thuiszorg vleminckveld, VDAB en Gezinszorg Villers, tekende de stad daarvoor een specifieke opleiding uit voor werkzoekenden: ‘Jongeren Actief in de Thuiszorg’ (JATZ).
 

Daling van het aantal jonge kortgeschoolde werkzoekenden

De opleiding ‘Jongeren Actief in de Thuiszorg’ trekt specifiek kortgeschoolde jongeren aan om de openstaande vacatures in de thuiszorg in te vullen. Schepen voor werk, Marc Van Peel: “In november was bijna 58% van de jonge werkzoekenden in de stad Antwerpen kortgeschoold.* Ze gaan de arbeidsmarkt op zonder diploma van hoger secundair onderwijs; hun arbeidskansen zijn dan ook beperkter. In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal kortgeschoolde werkzoekenden jonger dan 25 jaar met iets meer dan 4%. Met initiatieven als deze JATZ-opleiding wil de stad Antwerpen deze daling verder zetten.”
 

Knelpuntvacature in de thuiszorg wordt door JATZ-cursisten ingevuld

In november 2014 organiseerde thuiszorg vleminckveld samen met Levanto een eerste JATZ-opleiding, met de steun van de stad en provincie Antwerpen. Inmiddels zijn er reeds 4 JATZ-opleidingen achter de rug, met het gekende succes. Uit honderden geïnteresseerden worden telkens 15 niet-werkende werkzoekenden tussen 18 en 30 jaar geselecteerd. Zij beschikken over de nodige passie voor zorg. Bij al deze JATZ-opleidingen stroomt 80% van de cursisten door naar werk; in totaal zijn bijna  50 jongeren via deze weg tewerkgesteld in de zorgsector.
 
Begin 2018 worden er opnieuw minstens 50 vacatures verwacht voor “poetshulp in de thuiszorg” verspreid over verschillende diensten gezinszorg in Antwerpen. Het totale aantal in de thuissector (zowel poetshulp als verzorgenden) loopt op tot 100 vacatures.
 

Jongeren activeren als poetshulp in de thuiszorg

Deze vijfde JATZ-opleiding werd op maat gemaakt voor de thuiszorg in samenwerking met Gezinszorg Villers. De opleiding werd door VDAB erkend en vraagt de nodige competenties en zorgpassie van de hulpverlener. Jongeren worden tijdens een traject van 6 weken opgeleid tot poetshulp. Daarnaast leren ze extra aandacht te schenken aan de steeds complexere noden van cliënten. De jongeren leren dat ‘zorgbehoevenden’ een zeer ruime doelgroep is en waarom deze sociaal kwetsbare mensen specifieke hulp nodig hebben. Ze maken kennis met ziektebeelden als dementie en hoe er op in te spelen.
 
In Zorgtalent werken stad Antwerpen, provincie Antwerpen en VDAB samen om knelpunten in de zorgsector op te lossen.
 
*Zij hebben een getuigschrift lager onderwijs, eerste of tweede graad secundair onderwijs of volgden leertijd of deeltijds beroepssecundair onderwijs.
Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook