Overlast rond Ossenmarkt wordt aangepakt

   Maandag 26 september startte het academiejaar 2011-2012. De openingsweek ging gepaard met heel wat overlast voor de buurtbewoners op en rond de Ossenmarkt. De stad bekijkt hoe zij samen met de studenten, de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA) en de ondernemers in de buurt bijkomende inspanningen kan leveren om de overlast voor de bewoners tot een minimum te beperken. Zo zullen er op de Ossenmarkt voorlopig geen grootschalige evenementen of studentendopen meer plaatsvinden. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht een systeem van studentenstewarding op te zetten. Verder worden met de ondernemers in de buurt afspraken gemaakt om het plein proper te houden. Ten slotte blijft de politie dagelijks aanwezig in het uitgaansleven.
 
Tijdens de openingsdag van het academiejaar vonden gelijktijdig drie evenementen plaats in de buurt van de Ossenmarkt. Dat zorgde niet alleen voor veel verkeershinder voor de bewoners, daarna lagen de straten er ook vuil bij en werd er vandalisme vastgesteld. De stad heeft daarom beslist om tot nader order geen grootschalige evenementen meer toe te laten op en rond de Ossenmarkt. Bovendien zullen de dopen, die nu volop van start gaan, voorlopig ook niet meer gehouden worden in deze omgeving.
 
Vorige week donderdag vond een eerste overleg plaats met het Antwerps studentenoverleg waarin de studentenclubs en -raden vertegenwoordigd zijn. De studenten toonden zich overigens begripvol ten opzichte van de problematiek.
 
Op vraag van de stad denken de studenten nu na of er een vorm van studentenstewarding kan opgezet worden. Zo kan het uitgaansleven in de studentenbuurt begeleid worden. In Leuven schijnt deze methodiek haar vruchten af te werpen en ook binnen het voetbal is deze aanpak zeer effectief gebleken. De stad zal dezelfde vraag voorleggen aan het uitvoerend college van AUHA, waarmee zij later deze week een onderhoud heeft over de overlastproblematiek.
 
Ook met de uitbaters van de horeca en de nachtwinkels in de studentenbuurt volgt nog een overleg. Via de buurtregisseur zijn er met hen nu al intensieve contacten. De uitbaters engageerden er zich toe hun stoep, terras en het plein dagelijks proper te houden.
 
Ondertussen blijft de politie dagelijks aanwezig in het uitgaansleven. Zij spreken de studenten actief aan op het schoon houden van het plein. Wanneer zij overlast vaststellen (wildplassen, lawaai, zwerfvuil droppen,..) worden er administratieve sancties van 150 euro gegeven. De studenten worden uitgenodigd op een bemiddelingsgesprek waar zij het aanbod krijgen de boete om te zetten in een taakstraf. Die bestaat erin de Ossenmarkt ’s ochtends samen met de witte tornado’s schoon te vegen. De politie stelde sinds het begin van het academiejaar 36 administratieve processen-verbaal, 4 gerechtelijke processen-verbaal en 50 verkeersinbreuken op ten aanzien van studenten in deze buurt.meer over:

Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook