Krijgt Nieuw Zuid een warmetenet?

   Begin mei start het studiebureau 3E, in opdracht van de stad Antwerpen, met een studie naar de haalbaarheid van een warmtenet op Nieuw Zuid, dit naar aanleiding van het concept-masterplan voor deze nieuwe wijk.

Een warmtenet brengt warmte van een bepaalde productie-eenheid tot bij een consument onder de vorm van warm water of stoom. De warmteleiding vervangt dan de klassieke gasleiding. Zo kan op termijn op grote schaal restwarmte gebruikt worden en duurzame energievoorziening toegepast worden. Warmtenetten zijn essentieel in het energiesysteem van de toekomst.

De stad heeft de ambitie om op energievlak in Nieuw Zuid naar een CO2-neutrale wijk te gaan. De meest aangewezen keuze is dan ook passiefbouw en, gelijktijdig met de ontwikkeling van de wijk, een gefaseerde uitbouw van een collectief warmtenet. Met deze haalbaarheidsstudie wil de stad de projectontwikkelaar ondersteunen in het realiseren van de hoge duurzaamheidsambities. In de studie wordt de technische en economische haalbaarheid van Nieuw Zuid als afzonderlijk warmtenet en in relatie tot de omliggende omgeving onderzocht. De resultaten van deze studie worden tegen de zomer verwacht.

De wijk Nieuw Zuid is interessant voor het aanleggen van een warmtenet omwille van de diversiteit van gebouwfuncties, de compactheid van de wijk en het nieuw te ontwikkelen openbaar domein. De omgeving bestaat uit enkele grotere kantoor- en onderwijsgebouwen, veel collectieve sociale huisvesting en de naburige ontwikkeling van Blue Gate Antwerp.

De stad Antwerpen stapte in februari 2012 als projectleider in het Vlaams onderzoeksproject HEAT – haalbaarheidsstudies energieclusters in Antwerpen. Deze studie naar de haalbaarheid van een warmtenet past perfect in dit project.
meer over:

Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook