Workshop Milleniumdoelstellingen verdedigen voor scholieren

   Begin 2011 biedt de stad alle Antwerpse scholen (derde graad SO) gratis een reeks workshops aan. Tijdens deze workshops nemen 16- tot 18-jarigen de rol van experts op zich die op een top van regeringsleiders in New York de Millenniumdoelstellingen verdedigen en België en de 190 andere landen oproepen om zich aan de Millenniumverklaring te houden. Geïnteresseerde leerkrachten kunnen zich nog  tot 15 december inschrijven om met hun klas deel te nemen.

Er schreven zich al verschillende scholen in. Eén van deze scholen is Instituut Sint-Maria. De school wil haar leerlingen bewust maken van het belang van de Millenniumdoelstellingen en van het feit dat de klok steeds verder tikt. Sint-Maria neemt niet alleen deel aan deze workshops, maar organiseert ook jaarlijks een fairtradeontbijt en neemt deel aan de Zuiddag. Ook de leerlingen van het Instituut Maris Stella (IMS) Borgerhout zijn elk jaar van de partij. Zij vinden de workshops een creatieve en praktische manier om kennis te maken met de Millenniumdoelstellingen.

Het is al de zesde keer op rij dat de stad Antwerpen in samenwerking met 11.11.11 een reeks workshops organiseert voor de leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs. De stad wil jongeren daarmee bewust maken van de Noord-Zuidthematiek. Deze editie gaat over de Millenniumdoelstellingen en vindt plaats van 17 januari tot en met 25 februari 2011.

De Millenniumdoelstellingen, die de armoede tegen 2015 uit de wereld willen bannen, werden in 2000 op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bekrachtigd in de Millenniumverklaring. De acht millenniumdoelstellingen zijn (samengevat):

   1. Minder armoede
   2. Iedereen naar school
   3. Gelijke kansen
   4. Minder kindersterfte
   5. Minder kraamsterfte
   6. Minder hiv
   7. Duurzaam milieu
   8. Wereldwijde samenwerking

Workshop Milleniumdoelstellingen verdedigen praktisch

Leerkrachten die interesse hebben om ook met hun klas deel te nemen aan deze workshops, kunnen  tot 15 december contact opnemen met de dienst ontwikkelingssamenwerking van de stad Antwerpen via ontwikkelingssamenwerking@stad.antwerpen.be.
Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook