Luchthaven Deurne blijft dank zij Vlaams Gewest

  

Deluchthaven van Deurne blijft voortbestaan dankzij steun van het Vlaams Gewest.

Vandaag keurde de Vlaams regering op voorstel van Vlaams minister Hilde Crevits het vervolgplan voor de luchthaven van Deurne goed, om de kleine tunnelvariant 100% zelf te financieren, indien de PPS-constructie niet doorgaat. Het consortium heeft nog 7 dagen tijd om hun definitieve antwoord te geven.

Om aan de internationale veiligheidsvoorschriften te voldoen moet er een extra veiligheidsstrook worden aangelegd. De nabijgelegen Krijgsbaan moet daarom ter hoogte van de landingsbaan worden omgelegd en over een beperkte lengte ingetunneld worden. De kostprijs van deze oplossing wordt geraamd op 25,3 miljoen euro. De aanbesteding wordt in 2010 voorzien.Hiermee voorziet minister Hilde Crevits in het voortbestaan van de regionale luchthaven.

De omlegging van de Krijgsbaan bedraagt 1,28 km en voorziet in een kortere en minder diepe tunnel van 168 meter. Het afzonderlijk GRUP van het tracé van deze omleiding werd goedgekeurd.
De oorspronkelijke oplossing van de veiligheidstrook voorzag in de bouw van een tunnel op het huidige tracé van de krijgsbaan. Deze niet weerhouden variant werd geraamd op 40,5 miljoen euro.

Na de berichten over de moeilijkheden om in de huidige marktomstandigheden de PPS-constructie uit te voeren, wordt de oprichting van een LOM en LEM- structuur voor de luchthaven Antwerpen voorgesteld. Omwille van het belang van het voortbestaan van de luchthaven heeft minister Hilde Crevits voorgesteld om snel werken te maken van een LOM LEM structuur, hiervoor is een decretale basis nodig. Een voorstel van decreet is opgemaakt.
In deze structuur zal het Vlaams Gewest inkomsten generen uit de exploitatie van de luchthaven door een privé-partner. Daarnaast blijven de terreinen, die in de PPS-constructie als te ontwikkelen bedrijventerreinen waren opgenomen in eigendom van het Vlaams Gewest. Binnen de afbakening van het Grootstedelijk Gebied Antwerpen zal de bestemming van deze terreinen bepaald worden. De ontwikkeling is geen opdracht van de Vlaams overheid.

Op vraag van minister Hilde Crevits kende Federaal staatssecretaris voor mobiliteit Etienne Schouppe ook een extra derogatie van 4 jaar toe voor de luchthaven van Antwerpen. Hierdoor dient de aanleg van de verplichte veiligheidsstrook in het verlengde van de start- en landingsbaan gerealiseerd te zijn tegen ten laatste 23 februari 2013.

Minister Hilde Crevits: “De regionale luchthavens hebben een economisch belang voor Vlaanderen. Ik hecht dan ook veel belang aan het voortbestaan van de luchthaven van Antwerpen. Het bekomen van een derogatie van 4 jaar geeft de mogelijkheid om de investeringen te doen om de toekomst van deze luchthaven veilig te stellen. De minister heeft nu de opdracht gegeven aan haar administratie om het dossier van de kleine tunnelvariant verder voor te bereiden, met het oog op een aanbesteding in 2010. Door nu actie te nemen zal aan de opgestelde termijn worden voldaan.”
 




Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook