Stad neemt actieve rol op in opvolging duurzame luchthavenontwikkeling Antwerp Airport

  
De stad hecht er bijzonder belang aan om de Antwerpenaar op een objectieve en transparante manier te informeren over de ontwikkeling van de luchthaven en de impact op de omwonenden. Uitgangspunt daarbij is dat de stad Antwerpen een stabiel en rechtszeker klimaat wil ondersteunen dat een rendabele luchthavenexploitatie toelaat.

De luchthaven van Deurne wordt sinds kort uitgebaat door een private luchthavenexploitant die een vergoeding betaalt om gebruik te maken van de aanwezige basisinfrastructuur. Die infrastructuur wordt ter beschikking gesteld door een publieke luchthavenontwikkelingsmaatschappij. Recent wierp deze nieuwe beheers- en exploitatiestructuur haar eerste vruchten af en werden enkele nieuwe bestemmingen aangekondigd die vanuit Antwerp Airport zullen aangevlogen worden.

De stad wil op een actieve en objectieve manier de Antwerpenaar informeren over de werking van de luchthaven en de inspanningen die de uitbater levert om de geluidshinder tot een minimum te beperken. Daarnaast zal de stad ook een rol opnemen bij het behandelen van opmerkingen en klachten die aan de uitbater overgemaakt worden. De stad ziet toe op een correcte afhandeling van de contacten en zal halfjaarlijks de geluidscontouren mee evalueren.

Bewoners kunnen geluidshinder rechtstreeks via de website van de luchthavenexploitant melden of via een formulier op A-stad.
meer over:

Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook