Vzw De Kindervriend schenkt 25 000 euro aan Antwerpse Zuidwerking

  
Vandaag schonk vzw De Kindervriend 25 000 euro aan de Zuidwerking van de stad Antwerpen. De Zuidwerking zal het geld gebruiken om de infrastructuur en pedagogische omkadering van vier Marokkaanse kleuterscholen in de regio Oriental te verbeteren. Ook krijgen 20 kleuteronderwijzers uit Marokko een intensieve training en worden drie nieuwe scholenbanden met Marokkaanse kleuterscholen opgestart. Vzw De Kindervriend investeert voor het eerst in een project buiten Vlaanderen.

Met de 25 000 euro van vzw De Kindervriend zullen Marokkaanse migrantenverenigingen uit Antwerpen, de Karel de Grote-Hogeschool, het Stedelijk Onderwijs Antwerpen en het Marokkaanse ministerie van Onderwijs samenwerken om de kwaliteit van het kleuteronderwijs in de regio Oriental te verbeteren.
 
In de eerste plaats gaat het geld naar de broodnodige veilige schoolinfrastructuur en didactisch materiaal voor minimaal 200 kleuters in 4 kleuterscholen. De kleuterscholen in de regio Oriental zijn dikwijls erg verouderd en beschikken niet over geschikt didactisch materiaal en speelgoed.
 
Daarnaast zullen 20 Marokkaanse kleuteronderwijzers een intensieve training early childhood development krijgen van de Karel de Grote-Hogeschool. Tijdens deze training verbeteren ze hun pedagogische vaardigheden en geraken ze vertrouwd met de leefwereld van kleuters.
 
Naast de al bestaande scholenbanden tussen Antwerpen en Marokko starten drie scholen een nieuwe scholenband op met Marokkaanse kleuterscholen. “Het Stedelijk Onderwijs is en blijft een enthousiaste partner in dit onderwijsproject met grensoverschrijdend kwalitatief onderwijs als streefdoel.”, zegt schepen voor onderwijs Claude Marinower. “Onderwijs ligt aan de basis van de ontwikkeling van elk kind, waar ook de wereld. Dankzij deze schenking van vzw De Kindervriend kunnen we samen bouwen aan een betere toekomst voor honderden Marokkaanse kleuters.”

Sterke band met Antwerpen

Vzw De Kindervriend en de partners van de Antwerpse Zuidwerking willen met de investering Marokkaanse kleuters verzekeren van kwalitatief onderwijs.
 
Al sinds 2004 geeft de vzw financiële en logistieke ondersteuning aan organisaties die hulpbehoevende kinderen helpen. Het is nu de eerste keer dat vzw De Kindervriend investeert in een project buiten Vlaanderen. Voor schepen voor jeugd Nabilla Ait Daoud is vzw De Kindervriend een organisatie die grootse zaken verwezenlijkt met soms kleine gebaren: 
“Opnieuw zetten ze hun schouders onder een mooi en broodnodig project. Het is namelijk zeer belangrijk dat kinderen al op kleuterleeftijd begeleid en ondersteund worden in het maken van keuzes en het opnemen van hun eigen toekomst.”
 
De vereniging koos samen met de partners van de Antwerpse Zuidwerking voor de regio Oriental omwille van zijn sterke link met Antwerpen. Een groot aantal van de Antwerpse Marokkanen is namelijk afkomstig van deze regio. Bovendien staat vzw De Kindervriend achter de concrete aanpak ter plaatse.

Antwerpse Zuidwerking

Sinds 2010 doet de stad Antwerpen aan ontwikkelingssamenwerking in Congo, Ghana en Marokko. Dat zijn landen met een grote gemeenschap in Antwerpen. “De stad Antwerpen neemt haar taak als ontwikkelingshelper ernstig.”, zegt burgemeester Bart De Wever, bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking.
 
“De waaier aan projecten die het stadsbestuur helpt te ondersteunen, is breed. Afhankelijk van de noden ter plaatse wordt de ene keer in onderwijs, een andere keer in gezondheid, preventie en behandeling geïnvesteerd. Het is daarbij een bewuste keuze om zoveel mogelijk Antwerpse partners, zoals vzw De Kindervriend, te betrekken. Zo versterken we ook ons eigen stadsweefsel en bevordert de Zuidwerking gemeenschapsvorming.”
Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook