Bevraging dikkedarmkanker in Hoboken

  

De inwoners van Hoboken tussen 50 en 74 jaar zullen een enquête ontvangen met vragen over dikkedarmkanker. Het Centrum voor Kankerpreventie  van de Universiteit Antwerpen organiseert immers een proefproject rond een bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker.

Sinds februari 2009 organiseert het Centrum voor Kankerpreventie van de Universiteit Antwerpen (CvK) een proefproject voor het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. Borgerhout, Vosselaar en Schilde werden aangesteld als proefgebieden voor de provincie Antwerpen. De inwoners van het district Borgerhout die tot de risicogroep behoren, ontvingen een uitnodiging tot screening van dikkedarmkanker. Het proefproject loopt nog tot januari 2010.

Om dit proefbevolkingsonderzoek te evalueren, vraagt het CvK de medewerking van drie gebieden die vergelijkbaar zijn met de drie proefzones. In deze gebieden en in de proefzones zullen in totaal 3000 identieke enquêtes uitgevoerd worden over attitude, kennis, ervaring en intentie tot deelname aan het onderzoek. Dit betekent dat zowel mensen uit de proefzones die effectief aan het onderzoek hebben deelgenomen als niet-deelnemers bevraagd worden. Zo krijgt het CvK een soort surrogaat voor een echte nulmeting in de regio waar de onderzoeken zijn uitgevoerd. 

De stad Antwerpen gaf hiervoor het district Hoboken op omdat het gelijkaardig is aan de proefzone Borgerhout op het gebied van leeftijdspiramide, kansarmoede-index, vaccinatiegedrag en participatie aan borstkankerscreening.

De inwoners van Hoboken tussen 50 en 74 jaar zullen daarom een enquête ontvangen die peilt naar hun:

  • kennis over dikkedarmkanker;
  • kennis over kankerpreventie in het algemeen;
  • houding ten aanzien van een screening voor dikkedarmkanker;
  • intentie tot deelname aan een screening voor dikkedarmkanker.

Dikkedarmkanker is een van de kankers waarvoor de Europese code voor kankerbestrijding een bevolkingsonderzoek aanbeveelt. In Vlaanderen is er voor darmkanker echter nog geen bevolkingsonderzoek opgestart. Het Centrum voor Kankerpreventie van de Universiteit Antwerpen test met dit proefbevolkingsonderzoek uit hoe het een bevolkingsonderzoek in Vlaanderen best kan aanpakken.
 
Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook