De Bruynlaan in Wilrijk en VIIde Olympiadelaan in Antwerpen worden veiliger

   Samen met de districten Wilrijk en Antwerpen wil de stad Antwerpen de De Bruynlaan en de VIIde Olympiadelaan verkeersveiliger maken. Dat gebeurt door bestratingswerken, de aanleg van fietspaden, het wegwerken van een zwart punt en blindengeleiding. Tegelijk vinden er rioleringswerken plaats.

De werken in de De Bruynlaan en de VIIde Olympiadelaan behelsen aanpassingen aan de rijweg, het voorzien van groen en straatmeubilair, het vernieuwen van de voetpaden, het aanpassen van het zwart punt aan het kruispunt VIIde Olympiadelaan – Schijfwerperstraat, het aanleggen van blindengeleiding en het aanleggen van fietspaden. Daarnaast wordt in beide straten de riolering vernieuwd.

De kost voor alle werken samen worden geraamd op 4 533 499 euro. De aanleg van de fietspaden komt in aanmerking voor subsidiëring door de provincie (voor 80%). De rioleringswerken worden betaald door de Antwerpse Waterwerken. De overige kosten worden verdeeld over de districten Wilrijk en Antwerpen en het districtsontwikkelingsfonds.

De werken starten wellicht midden 2011 en worden gefaseerd uitgevoerd. De werken duren ongeveer 1 jaar. Voor de De Bruynlaan duren de werken normaal 4 maanden, voor de VIIde Olympiadelaan 8 maanden. Er wordt gestart met de De Bruynlaan.
Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook