Archeologisch onderzoek op de kaaien

  
De stad Antwerpen start een archeologisch vooronderzoek op de Scheldekaaien, links en rechts van het Steenplein. Door middel van proefsleuven gaat de dienst archeologie op zoek naar de archeologische resten van 2000 jaar stadsgeschiedenis onder de kaaien.
 
De Scheldekaaien vormen het gezicht van de Antwerpse rede. Ze kennen al sinds het ontstaan van de stad een boeiende geschiedenis. Ooit vormde deze plaats waar de schepen voor anker gingen, een imposante façade van stadsmuren, torens, vlieten, waterpoorten en bastions. Bij de rechttrekking van de kaaien in de 19de eeuw volgde een kaalslag van de burchtzone en werden de historische kaaien ingesloten achter de huidige kaaimuur. Er kwam een nieuw kadeplateau waar schepen efficiënt konden laden en lossen.
 
Historische kaarten schetsen het verloop van de oude kaailijnen. Op basis hiervan hebben de stadsarcheologen een idee van welke restanten er te verwachten zijn, maar om te weten te komen waar de archeologische resten zich exact bevinden, en wat hun bewaringstoestand is, wordt een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Dit gebeurt door middel van proefsleuven. Die sleuven worden strategisch aangelegd om een aantal specifieke bouwstructuren en -restanten te kunnen lokaliseren, zoals de middeleeuwse en 16de-eeuwse kaaimuren, de historische bewoning, de napoleontische kaaimuur, de vlieten en de werven.
 
Tijdelijk minder parkeergelegenheid
Het vooronderzoek loopt in de maanden maart en april. Tijdens deze periode worden mogelijk enkele zones van de huidige parkings afgesloten. Op bepaalde plaatsen zal dan niet geparkeerd kunnen worden. De planning van het onderzoek is echter zo opgesteld dat alle parkings toegankelijk blijven en dat een ruim aanbod aan parkeerplaatsen behouden blijft.
 
Het archeologisch vooronderzoek gebeurt in samenwerking met het agentschap Waterwegen & Zeekanaal (Vlaamse overheid), het Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en mobiliteitsbedrijf Antwerpen, parkinguitbater APCOA en Autonoom Gemeentebedrijf VESPA en vindt plaats ter voorbereiding van de heraanleg van de Scheldekaaien.



Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook