Veilig leren fietsen in 't Stad

   Het gebrek aan praktische rijervaring is één van de verklaringen voor de hoge betrokkenheid van jonge fietsers bij verkeersongevallen. Het project ‘Superfietser’ is een rijvaardigheidscursus van de Lokale Politiek die zich daarom richt tot leerlingen van het 6de leerjaar van het basisonderwijs.

Het aanleren van fietsvaardigheid in een stedelijke omgeving is niet evident. Niet alleen dient de jonge fietsertjes een degelijke basis aan fietsbehendigheid en verkeerskennis te worden aangereikt, maar tevens is een praktische proef in het echte dagdagelijkse verkeer onontbeerlijk om de vaardigheid en het verkeersinzicht van de jonge fietser te observeren, evalueren en tijdig bij te sturen. Veel leerkrachten deinzen er dan ook voor terug. Mits een aangepaste begeleiding kan deze angst worden weggenomen en hen de nodige kennis en methodiek worden aangeleverd. Daarom organiseert de verkeerspolitie in samenwerking met de vzw Fietsersbond, die door de jaren heen een grote expertise op het gebied van fietseducatie opbouwde, rijvaardigheidcursussen voor jonge fietsers en hun leerkracht.

Deze actie kadert in het verkeersveiligheidsplan van de Lokale Politie Antwerpen die aan de hand van een brevettenreeks en een stappenplan een permanente verkeerseducatie, fietseducatie en fietsvaardigheidseducatie in het bijzonder aanbiedt aan de leerlingen van het 4de leerjaar van het basisonderwijs, in het kader van het brevet startfietser. In het 5de leerjaar gekoppeld aan het brevet vaardige fietser en om de cyclus uiteindelijk af te ronden bij het brevet ‘superfietser’ in het 6de leerjaar. In het najaar van 2007 en begin 2008 wordt aan 18 klassen de kans geboden om deze begeleiding ‘Superfietser’ te ontvangen.


meer over:

Geef jouw mening

 

Gerelateerde links

Facebook

Volg ons op Google+