kinderopvang

Stedelijke kinderopvang zet voorlezen aan jonge kinderen in de kijker

Vandaag, middenin de Voorleesweek 2015, las schepen voor kinderopvang Nabilla Ait Daoud voor aan een groep peuters in stedelijke kinderopvang Brabbel. Ouders kregen een geschenkpakket met voorleesmateriaal. De stad Antwerpen hecht veel belang aan taalstimulering vanaf zeer jonge leeftijd. Door regelmatig voor te lezen vanaf babyleeftijd, draagt de stedelijke kinderopvang hieraan bij.meer over:

Damwijk krijgt vestiging voor occasionele kinderopvang

Het college koos vandaag Het Lieverdje vzw als private partner om een nieuw OKiDO kinderdagverblijf op te zetten. Het nieuwe kinderdagverblijf met 36 kindplaatsen komt in de wijk Dam. De opening staat gepland voor het voorjaar van 2017.meer over:

Kinderopvang Bobijn in 't Groen Kwartier

Vandaag opende schepen voor kinderopvang Nabilla Ait Daoud ‘Bobijn’ in de Van Luppenstraat 50 in 2018 Antwerpen. Deze nieuwe stedelijke locatie voor kinderopvang is een moderne, duurzame voorziening met ruimte voor 85 kinderen van 0 tot 3 jaar. Groepsopvang Bobijn komt in de plaats van vier kleinere opvanglocaties in de buurt.
 
Bobijn maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject ‘t Groen Kwartier in Berchem. Dat is een nieuwe wijk met een 400-tal woningen en een publieke ruimte, op de vroegere site van het Militair Hospitaal.meer over:

Opleiding ondernemerschap in kinderopvang

De stad Antwerpen wil startende - en ook bestaande -  ondernemers in de kinderopvang ondersteunen. Daarom is ze een samenwerking aangegaan met Unizo, Syntra AB en CEGO om opleidingen aan te bieden rond ondernemerschap in kinderopvang.
 
Antwerpen kampt nog steeds met een tekort aan kindplaatsen voor 0- tot 3-jarigen.meer over:

Hogere kinderopvangtoelage

De stad Antwerpen verhoogt vanaf 1 mei 2015 de kinderopvangtoelage. Zo zullen ouders nog voordeliger gebruik kunnen maken van de diensten van kinderdagverblijven met vaste prijs. De kinderdagverblijven op hun beurt verhogen hun inkomsten en versterken hun marktpositie.meer over:

Stedelijke panden ter beschikking voor zelfstandige kinderopvang

De stad Antwerpen zet deze beleidsperiode sterk in op een groei van plaatsen in de kinderopvang. Zo wil de stad per jaar 300 plaatsen bij creëren, onder meer door startende kinderdagverblijven intensief te ondersteunen. Om dit te realiseren stelt de stad voortaan ook stedelijke panden ter beschikking voor de zelfstandige kinderopvang. Ze zal deze verhuren met een domeinconcessie. In 2015 worden er vier panden ter beschikking gesteld.meer over:

Kinderopvang in het kader van activering

De stad Antwerpen wil betaalbare occasionele kinderopvang aanbieden aan Antwerpse ouders met een dringende opvangnood in kader van activering. Opvanginitiatieven, vooral startende, die werken met een vaste prijs kampen vaak met een aanbodoverschot. De stad wil vraag en aanbod op elkaar afstemmen en koopt daarom een aantal occasionele kindplaatsen in waarvan deze ouders dan kunnen gebruikmaken tegen betaling afgestemd op hun inkomen. meer over:

Uitbreiding capaciteit kinderopvang in Antwerpen

Om de Barcelona-norm te halen, wil de stad het aantal kinderopvangplaatsen vergroten. Daarom keurde het college vandaag twee initiatieven goed. Enerzijds zal de stad de mogelijkheid onderzoeken om vrijgekomen stadspatrimonium in te richten in functie van zelfstandige kinderopvang. Anderzijds richt ze een taskforce op om samenwerkingsvormen met de privésector te ontwikkelen en zo externe initiatieven te stimuleren.meer over:

Kinderopvangtoelage

Vandaag lanceerde de stad Antwerpen de kinderopvangtoelage. Met de toelage zal de stad, onder bepaalde voorwaarden, een deel van de kostprijs die ouders betalen in het kinderdagverblijf voor haar rekening nemen. Zo wil ze ervoor zorgen dat een aantal niet-bezette plaatsen in de zelfstandige sector ingevuld raken. De opvanginitiatieven verhogen hun inkomsten, versterken hun marktpositie, en bovendien komt er voor hen meer ruimte vrij om verder te werken aan het verhogen van de kwaliteit waar nodig.Infodag voor toekomstige onthaalouders

Op zaterdag 14 december organiseert de dienst regie kinderopvang van de stad Antwerpen een infodag voor toekomstige onthaalouders. Geïnteresseerden kunnen zich nog tot en met 5 december 2013 inschrijven.

Op de infodag krijgen aanwezigen uitleg over wat een onthaalouder doet, hoe ze onthaalouder kunnen worden en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. Een onthaalouder vertelt ook over haar eigen ervaringen.Inhoud syndiceren

Gerelateerde links

Facebook

Volg ons op Google+